ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Harmonogramy zajęć.

Dostęp do treści wymaga stosownych uprawnień.

Załóż konto i skontaktuj się z administratorem celem ustalenia praw dostepu.

Harmonogram - Przygotowanie pedagogiczne

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 21.01.2020

14.01.2020 r. - aktualizacja harmonogramu dla edycji IX

21.01.2020 r. - aktualizacja harmonogramu dla edycji VIII

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Bibliotekoznawstwo z informacją naukową​

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 14.01.2020
 
Aktualny harmonogram
 
Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 21.01.2020

07.01.2020 r. - zmiana harmonogramu dla edycji XVI

21.01.2020 r. - zmiana harmonogramu dla edycji XVII i XVIII

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - INTEGRACJA SENSORYCZNA

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 11.12.2019
 
Aktualny harmonogram - materiały dla słuchaczy
 
Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Technika z informatyką

 
 Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 14.01.2020
 
Aktualny harmonogram
 
Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Logopedia

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 11.12.2019

11.12.2019 r. - aktualizacja harmonogramu dla adycji III i IV

 Aktulany harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Oligofrenopedagogika

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 07.01.2020

07.01.20 r. - zmiana harmonogramu edycji X

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 29.08.2019

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram zajęć - Zintegrowana edukacja

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 23.01.2020

14.01.2020 r. - zmiana harmonogramu dla edycji XVII

23.01.2020 r. - zmiana harmonogramu dla edycji XV

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Harmonogram - Profilaktyka, poradnictwo i terapia uzależnień

Data aktualizacji harmonogramu zajęć: 14.10.2019

Aktualny harmonogram

Zaloguj się, aby zobaczyć.